från stöd till självständighet

iBalans erbjuder praktiska helhetslösningar till skolor, socialtjänst och privata kunder.

Vi skapar studiero och framgångsrika elever i skolan, trygghet i stökiga miljöer och kan hjälpa till att hitta individuella lösningar för socialtjänstens och psykiatrins mest komplexa ärenden.

Välkommen till ett alternativ som tar er på allvar!HOS OSS STÅR INGEN ENSAM... ALDRIG NÅGONSIN