Processbeskrivning

Beskrivning av arbetsmetodik
1. Våra klienter kommer till oss utifrån att de har ett hjälpbehov eller att man uppmärksammat någon form av problemskapande beteende.

2. Innan vi börjar arbeta gör vi en kartläggning av vilka behov som finns, hur arbetet ska riktas och vilka tjänster som ska sättas in.

3. Utifrån de behov som finns erbjuder iBalans en rad olika tjänster för att matcha behoven som finns.

4. Genomförandeplan görs upp gemensamt och insatsen inleds.

5. När insatsen är färdig ska behovet av hjälp minskats. En ökad grad av trygghet och självständighet ska ha uppnåtts.

För ytterligare information om de olika stegen klicka på modellen.STEG 1

BEHOVET AV HJÄLP

När man står stadigt och mår bra klarar man av de flesta utmaningar man ställs inför i livet. Av olika anledningar kan vi hamna i situationer när balansen ruckas, ibland så mycket att vi tappar fotfästet. Oavsett hur och när balansen tappas går den alltid att återfå, ibland med stöd av andra, i större eller mindre omfattning. Alla som kommer till oss har ett hjälpbehov eller ett problemskapande beteende som stör balansen och som föranleder en insats.
STEG 1

BEHOVET AV HJÄLP

När man står stadigt och mår bra klarar man av de flesta utmaningar man ställs inför i livet. Av olika anledningar kan vi hamna i situationer när balansen ruckas, ibland så mycket att vi tappar fotfästet. Oavsett hur och när balansen tappas går den alltid att återfå, ibland med stöd av andra, i större eller mindre omfattning. Alla som kommer till oss har ett hjälpbehov eller ett problemskapande beteende som stör balansen och som föranleder en insats.
STEG 2

KARTLÄGGNING

När vi får in ett uppdrag grundar det sig som regel i antingen ett redan identifierat hjälpbehov eller ett beteende som skapar problem för den enskilde.
  • Vi går tillsammans igenom varför vi blivit anlitade, vilka behov som finns, vilka styrkor finns att bygga på
  • Finns det några andra bekymmer? Vi kan erbjuda såväl utredningar av olika slag som kvalificerad heltäckande behandling
  • Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, depression, psykosociala problem, dyslexi? För att möta dessa många gånger komplexa behov, erbjuder iBalans ett flertal olika tjänster som alla karaktäriseras av en helhetssyn, där vi försöker hjälpa hela människan. Inte bara med det vi ser vid första anblick.
STEG 3

PRODUKTER

För att finna balans är det avgörande att insatserna anpassas efter kundens behov.

För att möta dessa erbjuder vi olika tjänster som kan kombineras, se Balansmodellen.
STEG 4

INSATS

När kartläggningen är gjord och vi tillsammans valt med vilka verktyg vi ska arbeta och mot vilka mål vi ska sikta, går vi in i insatsfasen. Tillsammans med valda behandlingsinsatser inleder vi arbetet mot självständighet. Vi är noggranna och stöttar upp ordentligt, vi vill inte att någon ska falla igen. Samtidigt är vi försiktiga och utmanar hela tiden, alla måste få chansen att utveckla sig själva och sina förmågor. Vägen mot självständighet fortsätter, vi vill inte att någon ska bli beroende av varken oss eller andra myndighetspersoner, om det inte är nödvändigt.
STEG 5

SJÄLVSTÄNDIGHET

När arbetet går mot sitt slut och det är dags att gå vidare har individen nått en ökad nivå av trygghet och självständighet. Balansen är funnen. Nu är det dags att gå vidare!