BALANSMODELLEN

Familjehem: Vi samarbetar med ett fåtal familjehem och de är i första hand avsedda för våra speciallösningar, men kan i vissa fall erbjudas till andra typer av insatser.

Lägenheter: Vi har tillgång till boende i lägenheter av mycket god kvalitet för individer som står utanför den reguljära bostadsmarknaden. Vi har också tillgång till boende med kraftiga skyddsinsatser.

Öppenvård: Vi kan jobba tillsammans även om ni inte bor hos oss. De flesta behandlingsinsatser och pedagogiska insatser i Balansmodellen kan även erbjudas i öppenvårdsformat.

Personskydd: Vid överhängande, allvarliga hotbilder har vi möjlighet att erbjuda personskyddsutbildad personal 24 timmar om dygnet.

Mer information kommer snart.

Eskortskydd: Eskortskydd kan bestå i att personal följer med vid inköp, till arbete eller andra aktiviteter.

Mer information kommer snart.

Områdesskydd: Både bemannat och obemannat områdesskydd kan ingå utifrån vilken typ av boende vi utgår ifrån.

Mer information kommer snart.

Reseplanering: Vilka resor är lämpliga att göra själv? Behövs eskort? Var och hur åker man säkert är frågor som avhandlas.

Mer information kommer snart.

Tekniskt skydd: Inom ramen för det tekniska skyddet ryms alltifrån kameraövervakning till säkerhetsglas och annat inbrottsskydd.

Mer information kommer snart.

Rutiner: ökad medvetenhet och bra rutiner i vardagen är mycket viktiga aspekter för ett framgångsrikt säkerhetsarbete och därmed ökad trygghet.

Mer information kommer snart.

Terapi: Psykologsamtal, terapeutiska samtal med mycket kompetent personal finns att tillgå.

Missbruk: Vi har kompetens att arbeta systematiskt med missbruk, dock ej i alla våra boendeformer.

Familjesamtal: Finns behov av parsamtal eller samtal för hela familjer löser vi det.

Praktik/arbete: Vi finns behjälpliga i att skapa möjligheter för att komma in i lönearbete. Vi har möjlighet att erbjuda seriösa praktikplatser med avlönade handledare och kan i vissa fall också ordna reguljära arbeten.

Social träning: Finns behov att lära sig hantera olika miljöer och situationer kan vi vara behjälpliga med genomtänkta och strukturerade upplägg.

Fysisk träning: All form av motion och fysisk träning är bra för kroppen. Vi har möjlighet att erbjuda expertis i olika former av träning, utformning av individuella program eller sällskap till träning.

Boendestöd: Vi kan erbjuda stöd och träning i allt från matlagning, tvättning till hur man sköter ett boende.

Ekonomi: Rådgivning, planering och konkret stöd i att hantera en budget kan erbjudas.

Utredningar: Vi har möjlighet att utföra såväl basutredningar som Neuropsykiatriska utredningar, antingen själva eller i samarbete med externa konsulter.

Kriminalitet: Vi har stor vana av att arbeta med kriminalitet och kan erbjuda olika behandlingsupplägg för att hitta alternativ till en kriminell livsstil.

Fritid: En meningsfull och stimulerande fritid ger livskvalitet. Vi kan erbjuda stöd i att hitta och underhålla bra fritidsaktiviteter.

Övrigt: Det finns så klart andra behov som inte ryms inom ramen för de insatser som här beskrivs. Generellt sätt klarar vi av att arbeta med det mesta, är det något vi inte kan tar vi in konsulter som stöttar upp.

Utredningar: Vi kan själva och vid behov tillsammans med andra erbjuda kunskapsbedömningar samt dyslexiutredningar t.ex.

Specialpedagog: Vid behov kan vi arrangera insatser med hjälp av specialpedagog.

SYV: Finns behov av Studie och Yrkes Vägledare kan vi ordna detta.

Ämneslärare: Vid behov kan vi ordna extra undervisning av pedagoger.

Elevstödjare: Finns behov av assistans i skolan erbjuder vi en elevstödstjänst. Se mer under egen flik.

Övrigt: För hjälp med andra behov kontakta oss så ska vi göra vad vi kan för att lösa era önskemål.

Behov: Det finns inte två personer som har exakt samma behov. Vi anpassar insatsen efter individen, individen ska inte anpassas till insatsen.

Boende: Alla våra insatser utgår från ett boende, antingen via oss eller i egen regi.

Skydd: Finns behov av skyddsinsatser kan vi erbjuda en mängd insatser som varierar i omfattning. Alla skyddsbehov kartläggs kontinuerligt. Tjänsten kommer att lanseras inom kort.

Behandling: iBalans har kapacitet att hantera och arbeta med de flesta behandlingsbehov som finns.

Pedagogiska insatser: Vi kan erbjuda ett flertal olika insatser med pedagogisk inriktning.

Individuell insats: När vi summerat behoven mynnar allt ut i en individanpassad insats.

BEHOV
BOENDE
Familjehem
Lägenhet
Öppenvård
BEHANDLING
Terapi
Missbruk
Familjesamtal
Praktik / Arbete
Social träning
Fysisk träning
Boendestöd
Ekonomi
Utredningar
Kriminalitet
Fritid
Övrigt
PEDAGOGISKA TJÄNSTER
Utredning
Specialpedagog
Syv
Ämneslärare
Elevstödjare
Övrigt


INDIVIDUELL INSATS

Utifrån balansmodellen utför vi de tjänster som ni är intresserade av att få utförda. Kombinationerna är oändliga och styrs efter individens behov och ert uppdrag.