BEHANDLING

Vi utgår från att alla individer är olika. Med det antagandet som grund binder vi oss inte att arbeta efter en manual, då de flesta helt enkelt inte passar i manualen. Hos oss får alla en egen, individuellt anpassad plan som arbetet utgår ifrån.

iBalans fokus ligger på resultat. Det vi säger att vi gör levererar vi också. Vi är inte intresserade av att arbeta med teoretiska behandlingsupplägg som saknar verklighetsförankring. Ordentliga, genomtänkta och begripliga lösningar är det vi arbetar efter.