KVALITETSSÄKRING

Alla tjänster genomsyras av ett helhetstänk, alla olika delar är viktiga för att förstå helheten. Med utgångspunkt från iBalansmodellen arbetar vi efter individens behov. Vi har en eklektisk modell med en grundläggande samtalsmetodik hämtad från MI (Motiverande Samtal). Vi har kognitiva inslag i många fall (t.ex. teckenekonomi) och vi arbetar i högsta grad lösningsfokuserat utifrån Balansmodellen.

Våra mer terapeutiska insatser har också hämtat mycket inspiration från Transaktionsanalysen (TA).

Det allra viktigaste när man ägnar sig åt behandlingsarbete med människor är att man själv är trygg med det arbete man utför. Vi satsar därför hårt på att all vår personal ska få relevanta vidareutbildningar och kontinuerlig högkvalitativ handledning.
Vi utför heller inget arbete som vi inte känner att vi kan hantera. Saknar vi kompetens utifrån ett enskilt fall hyr vi in kompetenta konsulter för att komplettera våra insatser. iBalans företagsidé bygger på ansvar och kvalitet, vi tänker inte låta något falla mellan stolarna!