VILL DU ARBETA SOM ELEVSTÖDJARE ELLER TRYGGHETSVÄRD?

Arbetet som elevstödjare motsvarar en tjänst som elevassistent fast med ett helt annat djup. En elevstödjare arbetar med barn och ungdomar i behov av särskilt stöd. Det kan handla om läs- och skrivsvårigheter, koncentrationsproblem, psykosociala svårigheter eller funktionsnedsättningar. Syftet med arbetet är att ungdomarna ska ges möjlighet att klara sina studier lika bra som sina kamrater trots sina problem eller funktionsnedsättningar. Att arbeta med oss innebär att du förväntas ha ett stort intresse för din elev och dennes specifika problem.

Som trygghetsvärd kommer du att arbeta på skolor där det många gånger kan vara både konfliktfyllt och stökigt. Trygghetsvärdens arbete syftar till att skapa lugn, för både elever och personal. Därför finns det också en förväntan på att du är den som ska stävja bråk och lösa konflikter så att skolan blir en trygg arbetsplats för alla som verkar i den.

Egenskaper som värdesätts är tydlighet och lugn samt givetvis att du inte är konflikträdd. Trygghetsvärdarna har tillgång till handledning en gång/vecka, samt kontinuerlig utbildning relaterad till arbetet.

Grundläggande krav är godkända betyg på gymnasienivå i Svenska, Matematik och Engelska. Du behöver ha god hand med människor och kunna etablera och vårda relationer såväl med ungdomar som skolpersonal. Störst vikt lägger vi på personlig lämplighet men det är givetvis ett plus om du har relevant utbildning. All vår personal bakgrundskontrolleras noggrant.

Låter detta som ett arbete för dig? Maila CV och personligt brev till oss.

 

Är du…

intresserad av att arbete i ett företag där vi tar individen på allvar och arbetar för hållbara lösningar?

Allmänna förutsättningar för att vi ska kunna arbeta tillsammans är att du är ansvarstagande och pålitlig. Du måste ha en god förmåga att samarbeta och framförallt ha ett intresse av andra människor. Du bör också vara utrustad med tillräckligt mycket distans för att förstå att du inte kan allt. Med den grunden kommer vi alla att kunna lära av varandra.

Vi rekryterar kontinuerligt efter behov.