SKOLTJÄNSTER

När ni på skolan gjort allt ni kan, provat alla tillgängliga insatser men inte nått dit ni vill, då är vi ett bra alternativ. Vi kan hantera och motivera de elever som kört fast. Med tydliga mål och en klar struktur ska ingen behöva misslyckas.

Med tät handledning och rejält med utbildning ges vår handplockade personal förutsättningar att lyckas, även med de elever som har störst behov.

Våra elevstödjare arbetar med enskilda elever i behov av stora stödinsatser. Våra trygghetsvärdar arbetar allmänt förebyggande för att skapa lugn och trygghet på skolan.

Tillsammans med oss får ni;

  • Bättre måluppfyllelse
  • Bättre arbetsmiljö
  • Högre effektivitet på befintlig personal
  • Mindre sjukskrivningar
  • Tryggare elever
  • Tid att göra annat!

Mer om tjänsterna hittar ni under respektive rubrik.