TRYGGA SKOLAN-Trygghetsvärdar

Oavsett hur duktiga pedagoger man har på en skola är en absolut förutsättning för att kunna lära ut någonting att studie- och arbetsmiljön är lugn. Ofta kan några få elever störa undervisningen för det stora flertalet och också sprida oro och rädsla under raster och efter skolan.

Våra trygghetsvärdar ger era lärarare möjlighet att göra det de kan bäst, undervisa, och era elever möjlighet att koncentrera sig på skolarbetet. En direkt vinst är såklart också att du som skolledare kan fokusera på annat!

Trygghetsvärden har som uppgift att skapa lugn och sprida trygghet. Värden rör sig där ungdomarna finns och kan också vara med på enskilda lektioner om det finns ett sådant behov. Vi förhindrar våld, mobbing och dålig stämning.

Det här får ni när ni köper en trygghetsvärd

Trygghetsvärdar handplockas utifrån lämplighet, goda referenser samt minimum godkända betyg på gymnasienivå. Många av våra värdar har en bakgrund som idrottare på högre nivå, vissa har också studerat på högskolenivå. Alla får grundläggande träning och utbildning i bemötande, samtalsmetodik, konflikthantering mm.

  • iBalans står för all rekrytering – ni godkänner kandidaterna.
  • Vi gör noggranna bakgrundskontroller.
  • Ni köper funktionen trygghetsvärd – vi garanterar vikarie från dag 2.
  • Alla trygghetsvärdar har en samordnare som också är skolans kontaktperson.
  • Trygghetsvärdarna handleds på veckobasis.
  • Hur trygghetsvärden ska arbeta hos er gör vi upp tillsammans efter era behov.