Utbildning

Efter flera förfrågningar kommer vi till höstterminen erbjuda utbildningar och handledning till skolpersonal. Alla program, innehåll och syfte sys ihop i samråd med er.

Fokus på alla våra utbildningsinsatser ligger inom ramen för bemötande, hur hantera elever med komplexa bekymmer, hur skapa glädje och delaktighet samt att ge verktyg till att hantera sig själv i relation till eleverna. För frågor och tankar, kontakta oss.