SPECIALLÖSNINGAR

Alla följer inte mallen och passar in i en färdig behandlingsmodell. Av olika anledningar kan det vara svårt eller olämpligt för vissa individer att vistas på institutioner, även om det är institutionerna som kan erbjuda de mest omfattande vårdinsatserna.

Därför erbjuder iBalans ett alternativ för individer i behov av mycket omfattande och anpassad behandling. Våra speciallösningar utgår helt från individens behov, där personaltäthet och behandlingsinnehåll bestäms i samråd med dig som är ansvarig för placeringen.

Boendet utgår antingen från ett familjehem eller annat boende i vår regi. Krav på familjerna är att de har egen erfarenhet av att arbeta med behandling samt tidigare erfarenheter av att arbeta med mycket vårdkrävande individer. De ska också ha mycket goda referenser från det arbetet.

Vanliga bekymmer hos målgruppen är olika kombinationer av psykiatri, neuropsykiatri, missbruk, pedagogiska och sociala problem.

EN LÖSNING KAN VARA…

Innehållet i speciallösningar kan variera stort men kännetecknas av att vara omfattande och heltäckande. Exempel på insatser kan vara:

  • Möjlighet till behandlingspersonal dygnet runt med fokus på en individ
  • Psykolog/psykiater
  • Familjesamtal
  • Praktikplats med särskilt lämpad handledare
  • Elevstödjare
  • Behandling riktad mot nätverk
  • Uppföljningsmöte 1 gång/vecka tillsammans med familjehem, klient och samordnare.

All personal handleds av extern handledare varannan vecka

För fler exempel på tjänster vi kan erbjuda se Balansmodellen.