iBalans Trygghetsskapande tjänster

Med en erfarenhetsbas som sträcker sig från bevaknings och säkerhetsbranschen till tvångsvård och socialtjänst har vi en idé om hur man bör och inte bör arbeta när man önskar få lugn och ro i miljöer präglas av våld, hot, skadegörelse och otrygghet.

Den traditionella lösningen i besvärliga situationer är att man anlitar ett bevakningsbolag. Att arbeta med uniformerade väktare har förtjänster. Många har respekt för uniformen och anpassar därför sitt beteende för att inte hamna i onåd. Alla gör det inte.

De individer som skapar allra störst problem kan många gånger istället bli triggade av uniformen vilket leder till att insatsen istället för att skapa ordning ytterligare kan spä på en spänd situation. Framförallt när man arbetar med ungdomar och det är de som skapar otrygghet blir det än viktigare att arbeta med andra medel än rent auktoritära.

Att ha väktare patrullerande i miljöer de inte hör hemma i traditionellt kan också ge en bild av verksamheten som man helst vill undvika.

Vår lösning – Trygghetsvärdar

Alternativet till att arbeta med uniform är att arbeta strukturerat med dialog. Genom ett nära samarbete med idrotten anställer vi naturliga förebilder med pondus och mandat att agera. Alla anställda blir kontinuerligt handledda och utbildade i samtalsmetodik och strategier. Med ett professionellt förhållningssätt och goda personliga egenskaper etablerar vi relationer som gör att vi kan skapa ordning utan höja rösten.

Goda exempel

Med hjälp av trygghetsvärdar har vi arbetat med att skapa ordning på en av Sveriges största fotbollscuper flera år. De som arbetat med arrangemanget har tydligt kunna beskriva nyfikenheten som funnits hos ungdomarna på trygghetsvärdarna. En nyfikenhet som ska ställas mot den distans som många upplever när de möter den uniformerade personalen.

Studentfirande på en av Skånes största skolor. Personalen som arbetat länge uttryckte att det var det bästa, lugnaste och tryggaste firande de upplevt ”trots” värme och solsken.

Trygghetsskapande arbete på bibliotek. En kund hade stora ordningsproblem på ett bibliotek. Genom att ersätta väktaren med personal utan uniform och inleda ett strukturerat arbete för att skapa relationer med de som stör och deras föräldrar har lugnet infunnit sig.

Brandlarm som sattes igång nästan dagligen på skola. Sex månader efter att vår trygghetsvärd började hade larmet gått av två gånger.

Kontakta oss för att få veta mer om hur vi kan hjälpa Er!